Sep 2021

AMMATIKKAtop-matematiikkakilpailu 11.11.2021


Tekniikan Opettajat TOP ry. Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry

Yhdeksästoista
AMMATIKKAtop
–matematiikkakilpailu
11. marraskuuta 2021
Tänä vuonna AMMATIKKAtop -matematiikkakilpailu järjestetään yhteistyössä
Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry kanssa.


Mukana voivat olla ammatillisen toisen asteen opiskelijat. Kilpailusarjoja on viisi ja lisäksi huomioon otetaan opiskelijoiden koulutuspohja (peruskoulu, kaksoistutkinto ja ylioppilas)
A Tekniikka ja liikenneala
B Matkailu-, ravitsemus- ja talousala
C Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala   sekä Luonnontieteiden ala
D Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  
E Kulttuuriala, Luonnonvara- ja ympäristöala, Humanistinen ja kasvatusala sekä Turvallisuusala  

Ilmoittautumiset:
Ilmoittautumislomakkeen linkki on https://www.lyyti.in/ammatikka2021